The Princess (2022)

เสียง :

The Princess (2022)
clock

01 ชม. 33 น.

sound

Sound Track,

imdb

5.5

ปีที่ออกฉาย :
Tag :
เรื่องย่อ :
ย้อนกลับไปในสมัยยุคกลาง ตามธรรมเนียมของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ต่างก็ต้องการสืบทอดเชื้อสายราชวงศ์ด้วยการจับคู่อภิเษกสมรสระหว่างทายาทสองตระกูลอันทรงเกียรติ เพื่อสืบทอดอำนาจของราชวงศ์ให้คนรุ่นหลังสืบไปและรวมอำนาจของอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น แต่การแต่งงานครั้งนี้ก็อาจไม่ได้จบง่าย ๆ อย่างที่คิด เมื่อเจ้าหญิงผู้ดื้อดึงกลับปฏิเสธ ไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้ขนบธรรมเนียมโบราณ และต้องการอิสระในชีวิตตัวเอง อีกทั้งคู่หมั้นหมายของเจ้าหญิงนั้นก็มีเจตนาชั่วร้ายที่มุ่งหมายจะแย่งชิงบัลลังก์จากพระบิดาผู้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักร จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหญิงที่จะต้องลุกขึ้นสู้ เพื่อปกป้องอาณาจักรให้พ้นภัยจากอำนาจของคนชั่ว
อ่านต่อ

More Like This