Hotel Del Luna (2019) รอรักโรงแรมพันปี

ตอนที่ :

เสียง :

Hotel Del Luna (2019) รอรักโรงแรมพันปี
clock

01 ชม. 20 น.

sound

Thai,

imdb

8.2

ปีที่ออกฉาย :
เรื่องย่อ :
ในอดีต จางมันวอล (ไอยู) ได้ทำความผิดครั้งใหญ่ ส่งผลให้เธอต้องมาทำหน้าที่ดูแล โฮเทล เดล ลูนา โรงแรมที่เปิดบริการให้แก่เหล่าภูติผีมานานนับพันปี ตอนนี้ได้เวลาที่เธอจะต้องหาผู้จัดการคนใหม่ โชคชะตาทำให้ กูชานซอง (ยอจินกู) ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการ และกลายเป็นมนุษย์คนเดียวใน โฮเทล เดล ลูนา
อ่านต่อ

More Like This